petak, 20. svibnja 2016.

Antivirus i Firewall


Jedno od prvih pitanja koje se stalno ponavlja od korisnika koji se prvi put susreću sa Linuxom je "gdje su antivirus i firewall"?

Pravi odgovor na to pitanje je prilično opsežan i komplexan, no jednostavna istina je ta da za najveći broj korisnika tako reći ne postoji nikakva potreba za opterećivanje s tom problematikom. Ipak, sigurnost ne treba uzimati olako i zato je uputno upoznati se sa elementarnim sigurnosnim aspektima.

ClamAV i Gufw se mogu lako i brzo aktivirati putem programskog panela.