Podešenja

Nakon završene instalacije, potrebno je osigurati da računalo bude updatirano sa posljednjim dopunama (pratite šta je označeno ili aktivno na slikama):
Nakon "restarta" na redu su nadopune softwarea:

Za kraj ostaje provjera drivrutina:

.. što ovisno o konfiguraciji može izgledati i ovako:


.. a nakon toga sustav će sam svakodnevno kontrolirati i izvještavati o novim dopunama ukoliko budu dostupne.