Scenario

  1. Računalo "starta" ali korisnik ne dolazi do operativnog sustava, drugim riječima "vrti i vrti do u beskraj .."
  2. Operativni sustav je aktivan ali sve ide tako sporo da "nervi pucaju .."
  3. Sve je kako treba ali operativni je sustav "zastario" (npr. XP, Vista, itd.)
Rješenja:

  1. Baciti sve na otpad
  2. Poslati na popravak
  3. Upgradirati sa novijom licencom (npr. sa XP na W7)
  4. Kupiti novo
ili
  1. Instalirati jedan drugi (besplatni) operativni sustav pored postojećeg
  2. Potpuno zamijeniti postojeći sa jednim novim (besplatnim) operativnim sustavom